2018-10-30T09:00:00+03:00
2018-10-30T019:00:00+03:00
Маркетингова агенція Play
a.shepel@play-ua.com 0 800 33 97 67
КВЦ "Парковий"
Паркова дорога, 16а Київ, Україна
https://deforum.com.ua/assets/images/social.jpg

Політика конфіденційності

Преамбула

Ми поважаємо і цінуємо конфіденційність усіх осіб, які мають бажання взяти участь у заході «DIGITAL EVOLUTION FORUM», а тому збираємо та використовуємо персональні дані в межах цього, а також щодо осіб, які відвідали офіційний веб-сайт Заходу, у спосіб, визначений у Політиці Конфіденційності, а також таким чином, щоб це відповідало нашим зобов'язанням та їхнім правам відповідно до міжнародних стандартів захисту персональних даних та закону України «Про захист персональних даних».

У цій Політиці конфіденційності пояснюється, які особисті дані, яким чином і в яких цілях їх обробляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Плей БТЛ» при організації та проведенні даного заходу та при інформуванні щодо нього.

Дана Політика стосується відносини, пов’язаних із захистом і обробкою персональних даних, і спрямована на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних; і поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів.

Політика конфіденційності

Інформація про нас та про захід

Товариство з обмеженою відповідальністю «Плей БТЛ» (надалі – «ТОВ «Плей БТЛ»», «Ми») є організаторами заходу, орієнтованому на власників малих та середніх бізнесів, а також ключових гравців корпоративного сегменту, які зацікавлені зацікавленні у підвищенні ефективності бізнес-процесів шляхом впровадження цифрової трансформації. Захід присвячений ефективним технологічним рішенням проблем бізнесу.

Даний захід «DIGITAL EVOLUTION FORUM» (надалі - Захід) організовано з метою інформування про ефективні технологічні рішення проблем бізнесу, підвищення ефективності бізнес-процесів шляхом впровадження цифрових трансформацій. Для його організації та проведення на належному рівні ТОВ «Плей БТЛ» здійснює обробку персональних даних усіх його учасників та інших осіб, що заінтересувались Заходом.

Головною метою Заходу є показати власникам і керівникам малого та середнього бізнесу технологічні можливості, що вирішують наболілі проблеми; на реальних кейсах успішних західних компаній, DE FORUM продемонструє, як позбутися безрезультатних бізнес-процесів та зосередитися на тому, що безпосередньо приносить прибуток; українські бізнесмени поділяться реальними прикладами впровадження новітніх технологій, що суттєво спростили ведення бізнесу, зекономили час, гроші і дозволили вийти на новий рівень; спеціалісти безкоштовно допоможуть кожному учаснику підібрати найраціональніше рішення конкретної проблеми.

Дата, час та місце проведення Заходу: 30 жовтня 2018 року, Конгресно-виставковий центр «Парковий» (місто Київ, Паркова дорога, буд. 16-А).

Визначення термінів

Для цілей даної Політики терміни вживаються у наступних значеннях:

 • «персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованого або ідентифікованому фізичній особі («суб'єкт даних»);
 • «обробка» означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються на персональних даних або на наборах персональних даних, незалежно від того, чи є вони автоматичними засобами, такими як збір, запис, організація, структурування, збереження, адаптація або зміна, вилучення, консультації, використання, розкриття за допомогою передачі, поширення чи надання, вирівнювання або поєднання, обмеження, стирання або знищення;
 • «Контролер» означає фізичну або юридичну особу, який/яка самостійно або спільно з іншими визначає цілі і засоби обробки персональних даних;
 • «Обробник» означає фізичну або юридичну особу, який у випадку такої необхідності на підставі укладених договорів обробляє персональні дані від імені контролера;
 • «Третя особа» означає фізичну або юридичну особу, державну владу, орган або орган, інші, ніж суб'єкт даних, контролер, процесор і особи, які під безпосереднім керівництвом контролера або процесора мають право обробляти персональні дані;
 • «згода суб’єкта персональних даних» - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Принципи обробки персональних даних

Персональні дані:

 • обробляється на законних підставах, справедливо і прозоро щодо суб'єкта даних ( «законність, справедливість і прозорість»);
 • зібрані для певних, явних і законних цілей та не обробляються в подальшому таким чином, який несумісний з цими цілями ( «обмеження мети»);
 • адекватні, релевантні і обмежені тим, що необхідно з точки зору цілей, для яких вони обробляються ( «мінімізація даних»);
 • точні і, при необхідності, оновлені дані; кожен розумний крок повинен бути зроблений для забезпечення того, щоб особисті дані, які були неточними, з урахуванням цілей, для яких вони були оброблені, були стерті або виправлені без затримки ( «точність»);
 • зберігається в формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних не більше, ніж це необхідно для цілей, для яких обробляються персональні дані ( «обмеження зберігання»);
 • обробляється таким чином, який забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати, знищення або пошкодження з використанням відповідних технічних або організаційних заходів («цілісність і конфіденційність»).

Персональні дані, які ми збираємо

У межах заходу «DIGITAL EVOLUTION FORUM» ми обробляємо таку інформацію:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Номер телефону;
 • Адреса електронної пошти;
 • Місце роботи, посада.

Перелік персональних даних, які надаються нам як організаторам Заходу є виключним.

Мета збору та обробки персональних даних учасників заходу

Персональні дані, визначені у даній Політиці, необхідні нам для:

 • Комунікації з учасниками Заходу і іншими особами, що виявили заінтересованість у Заході, у будь-який відомий спосіб;
 • Інформування учасників Заходу і інших осіб, що виявили заінтересованість у Заході, у будь-який відомий спосіб про Захід;
 • Підтвердження особи учасника Заходу;
 • Матеріального забезпечення організації Заходу (зокрема, для виготовлення бейджів, забезпечення брошурами, програмою Заходу, сидячими місцями тощо);
 • Перевірки надходження оплати;
 • З дозволу учасника відправляти їм повідомлення (у будь-який відомий спосіб), на які учасник або інша заінтересована у Заході особа підписалидає Вам певні права щсь та, які можуть їх зацікавити, або бути їм корисним;
 • У маркетингових цілях.

Персональні дані використовуються виключно для цілей, які чітко вказані в цій Політиці.

Спосіб забезпечення конфіденційності і захисту персональних даних

Ми реалізуємо політики, правила і вживаємо технічних заходів безпеки для захисту особистих відомостей, що знаходяться під нашим контролем, у повній відповідності до законодавства щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних учасників заходу та інших заінтересованих осіб. Розроблено заходи безпеки для запобігання доступу, неналежному використанню або розкриттю, зміні, незаконному знищенню чи випадковій втраті даних.

Усі співробітники ТОВ «Плей БТЛ», які мають доступ до ваших персональних даних повинні дотримуватися Політики конфіденційності та захисту персональних даних. Також усі співробітники сторонніх компаній, що мають доступ до ваших персональних даних, підписують з нами договір про нерозголошення. Додатково до цього, ми підписуємо із сторонніми компаніями відповідні договори, щоб забезпечити і зберегти захист вашої персональної інформації, до якої ці компанії мають доступ. Щоб бути впевненими що ваша персональна інформація є захищеною, ТОВ «Плей БТЛ» користується надійним ІТ-середовищем і вживає усі необхідні заходи попередження несанкціонованого доступу (хакерства) до інформації.

Передача персональних даних іншим особам

Ми можемо передавати Ваші персональні дані третім особам, у випадках необхідних для виконання встановлених Політикою цілей. Крім того, надаючи свою згоду на обробку персональних даних Ви погоджуєтесь на їх передачу у маркетингових цілях третім особам, а саме: іншим організаторам, спонсорам та партнерам Заходу.

Ми не несемо відповідальність у разі втрати або розголошування Ваших персональних даних у випадку, якщо такі дані були розголошені іншим організаторам, спонсорам та партнерам Заходу з Вашого відома та за наданою Вами згодою.

До того ж, ми маємо право розкривати інформацію про Вас:

 • якщо ми зобов’язані зробити це за законом або постановою суду;
 • правоохоронним або іншим державним органам;
 • якщо ми вважаємо, що розкриття інформації є необхідним або доречним для запобігання фізичної шкоди чи фінансових втрат, або у зв’язку з розслідуванням ймовірних або фактичних незаконних дій;
 • якщо розкриття необхідне для захисту життя особи;
 • для дотримання будь-якого та всіх застосовних законів.

Термін зберігання даних

Ми зберігаємо зібрану персональну інформацію стільки часу, скільки є необхідним для виконання цілей, для яких вона була зібрана та оброблена.

Строк зберігання персональної інформації учасників не обмежується датою проведення Заходу.

Права учасників заходу

Закон надає Вам певні права щодо того, як обробляється Ваша персональна інформація. Вони полягають в наступному:

 • Право на отримання інформації про те, як використовується Ваша персональна інформація;
 • Право на доступ до Вашої персональної інформації;
 • Право на виправлення, якщо у Вашу персональну інформацію закралася помилка;
 • Право на видалення Вашої персональної інформації. (У випадках, де це дозволено законом);
 • Право на обмеження обробки Вашої персональної інформації;
 • Право на передачу даних;
 • Право на заперечення проти способу використання Вашої персональної інформації;
 • Права щодо автоматизованого прийняття рішень та профілювання;
 • Право відкликати свою згоду.

Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку Ваших даних, яку Ви раніше надали нам.

Додаткові умови

Ми залишаємо за собою право переглянути цю політику конфіденційності в будь-який час, не обмежуючи Ваші права

Діюча Політика Конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://deforum.com.ua/privacy.

Беручи участь у Заході, тобто з моменту реєстрації на Захід, Ви автоматично погоджуєтесь та приймаєте умови, встановлені даною Політикою.

Зв'язок з нами

Якщо у Вас є будь-які питання щодо цієї Політики конфіденційності, напишіть нам за адресою:

d.belousov@play-ua.com

a.shepel@play-ua.com